SearchsearchUseruser

Fujikura: Zawazawa - Kobayashi, Yamada, Shizuo, Yoshida, Sato, Fukukawa

Fujikura: Zawazawa - Kobayashi, Yamada, Shizuo, Yoshida, Sato, Fukukawa

Sony Music  SICX-10005

Stereo Hybrid

Classical - Vocal


Dai Fujikura: Kite*, Zawazawa^, Sawasawa^^, Tuba Concerto**, GO***, BIS^^^, ES^^^, Yurayura****, The New House^

Sara Kobayashi* (soprano)
Øystein Baadsvik** (tuba)
Makoto Yoshida*** (clarinet)
Noriko Tsukagoshi^^ (marimba)
Yoji Sato^^^ (double bass)
Nobuaki Fukukawa**** (horn)
The Philharmonic Chorus of Tokyo^/^^
Tokyo Metropolitan Theater Winds Orchestra**
Shizuo Z Kuwahara**, Kazuki Yamada^/^^ (conductors)


Shizuo, Yoshida, Sato, Fukukawa

Support this site by purchasing from these vendors:

amazon.ca
amazon.co.uk
amazon.com
amazon.de
amazon.es
amazon.fr
amazon.it
 
CDJapan
 

Add to your wish list | library

 

0 of 0 recommend this, would you recommend it?  yes | no